एखादी व्यक्ती आपला मोबाईल ट्रॅक करत आहे हे कसे ओळखायचे आणि त्या पासून सुरक्षित कसे रहायचे ?

How to recognize if someone is tracking your mobile in marathi

सध्या मोबाईल आपल्या आयुष्यातील एक महत्वाचा भाग बनला आहे. दिवसातून किती तरी वेळा आपण फोन हातात घेतो व त्यामध्ये वेगवेगळ्या …

Read more

आपण कॉल केल्यावर समोरील व्यक्तीने आपला फोन स्पीकरवर ठेवला आहे हे ओळखण्याची भन्नाट ट्रिक

How to recognize when someone has put your call on speaker in marathi

आपण कॉल केल्यानंतर समोरील व्यक्तीने आपला फोन स्पीकर वर ठेवला आहे का हे आपल्याला माहित असणे फार गरजेचे आहे. बऱ्याचदा …

Read more